ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Отрадных, Филипп Прокофьевич

Жизнь и творчество Пафнутий Львович Чебышева / Филипп Отрадных ; М-во высш. образования СССР. Глав. упр. ун-тов. - Москва : Сов. наука, 1953. - 36 c.


Чебышев, Пафнутий Львович

რუსი მათემატიკოსები ბიოგრაფიები

51(092)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.