ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Prochnow, Herbert W.

The successful toastmaster : a treasure chest of introductions, epigrams, humor, and quotations / Herbert V Prochnow; Herbert Victor Prochnow, Jr. - New York : Harper & Row, [1966]. - vii, 502 p. ; 22 cm.

რიტორიკა სიტყვის წარმოთქმა მისალმებები

808.5+82-5
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.