ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Кусраев, Анатолий Георгиевич

Субдифференциалы и их применения : Учеб. пособие / А. Г. Кусраев, С. С. Кутателадзе. - Новосибирск : НГУ, 1985. - 87 с.

მათემატიკური ანალიზი ფუნქციები

517
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.