ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Гванцеладзе, Теймураз

Отрицательные формы глагола в абхазском и абазинском языках / Теймураз Гванцеладзе ; Сухумский гос. ун-т ; Ин-т абхазского языка и культуры ; [Ред. К. В Ломтатидзе]. - Интелекти, 2010. - 118с.

Библиогр. : с 106-117

9789941420832

ზმნა და ზმნის ფორმები

81'367.625
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.