ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Программа по начертательной геометрии : Для машинастроит. и механ-технол. специальностей высш.техн.учеб. заведений / М-во высшего образования СССР. - Москва, 1955. - 4 с.

მხაზველობითი გეომეტრია პროგრამები

514.18
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.