ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

წითლანაძე, ელიზბარ

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები / ე. წითლანაძე. - თბილისი : ცოდნა, 1964. - 303 გვ.

ფუნქციონალური ანალიზი

517(075.8)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.