ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Research paper "Russia - Georgia : reciprocal perception" / International Centre on Conflict and Negotiation. - [Tbilisi], 2013. - 72, 79 p.

წაღმა-უკუღმა გამოცემა. უკანა მხრიდან პარალელური ტექსტი რუსულ ენაზე: Исследование "Россия и Грузия : взаимное восприятие".

9789994089557

რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები კონფლიქტები

327.5(479.22 :470+571)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.