ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Топчеев, Юрий Иванович

Атлас для проектирования систем автоматического регулирования : [Учеб. пособие для втузов] / Ю. И. Топчеев - Москва : Машиностроение , 1989 . - 751,[1] с. ил.

Загл. корешка :...для проектирования САР

Предм. указ.: с. 745-752 Библиогр.: с. 743-744

5217001518

ავტომატური მართვის სისტემები - დიზაინი - სახელმძღვანელოები

681.51.001.63(075.8)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.