ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Математический анализ : В 3 ч. : Ч. 3 : Интегрирование дифференциальных уравнений / И. И. Ляшко, А. К. Боярчук, Я. Г. Гай, А. Ф. Калайда. - Киев : Вища шк., 1983. - 342,[1] с.

5211022157

მათემატიკური ანალიზი

517
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.