ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Альтшулер, И.

Конспект лекций по начертательной геометрии : Для радиотехн. специальностей / И.Альтшулер. - თბილისი, 1970. - 175 გვ.

მხაზველობითი გეომეტრია

514.18
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.