ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

სიმულაციური თამაში : ტრენინგის დამხმარე თეორიული მასალა / კონფლიქტების და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი - თბილისი , 2014. - 10 გვ.

წაღმა-უკუღმა გამოცემა :Simulation game

9789994080564

სამოქალაქო ინტეგრაცია საქართველოში

316.4.063.3(479.22)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.