ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Временные указания о порядке оформления, подачи и рассмотрения заявления на рационализаторское предложение / Государственный комитет Совета министров СССР по делам изобретений и открытий. - Москва : ЦНИИПИ, 1978, - 20 с.

გამომგონებლობა რაციონალიზაცია დროებითი მითითება

658.314.7
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.