ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Фихтенгольц, Григорий Михайлович

Основы математического анализа : [Учебник для механ.-матем. и физ.-матем. фак. гос. ун-тов и физ.-матем. фак. пед. ин-тов] : T. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 2-е изд., испр. - Москва : Гостехиздат, 1956. - 440 с.

მათემატიკური ანალიზი

517
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.