ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Trade directories of the world / compiled by Ulrich H. E. Croner. - Croner Publications, [1984]. - [1001] p.

Includes index.

52006569


Commerce--Directories--Bibliography.

კომერცია კომერციული ცნობარები სავაჭრო ცნობარი მსოფლიოს სავაჭრო ცნობარი

Z5771 / .C7

382:802.0
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.