ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Именной указатель изобретателей и патентовладельцев США за 1986 г. : Часть 1 / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. - Москва : ВНИИПИ, 1988. - 210 с.

საპატენტო ინფორმაცია სახელობითი საძიებელი

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.