ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Фихтенгольц, Григорий Михайлович

Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 1 / Григорий Фихтенгольц. - 6-е изд., стер. - Москва : Наука, 1966. - 607 с.

დიფერენციალური აღრიცხვა

517.2
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.