ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Дубнов, Яков Семенович

Задачи и упражнения по дифференциальному исчислению / Я. С. Дубнов. - 3-е изд. - Москва : Гостехиздат, 1930. - 311 с.

დიფერენციალური აღრიცხვა

517.2
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.