ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Арсланов, Марат Мирзаевич

Локальная теория степеней неразрешимости и 2-множества / Марат Арсланов. - Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1987. - 138 с. : ил.

Библиогр.: с. 131-137

მათემატიკური ფუნქცია სიმრავლეთა თეორია

510.22
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.