ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Камынин, Леонид Иванович

Курс математического анализа : Вып. 4 : Ряды и несобственные интегралы / Л. И. Камынин. - Москва : Изд-во МГУ, 1982. - 254 с. : ил.

მათემატიკური ანალიზი

517
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.