ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сводный систематический указатель патентных документов стран-членов СЭВ ( ВНР, ГДР, НРБ,ПНР,СРР,ЧССР) с патентами - аналогами за 1987 г. : Раздел E : По восьми разделам МКИ / Государственный комитет по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР. - Москва : ВНИИПИ, 1989. - 9 с.

საპატენტო ინფორმაცია საპატენტო დოკუმენტაცია სისტემატური საძიებელი

Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.