კერესელიძე, ზურაბ

დედამიწის მაგნიტური სასაზღვრო ფენის მოდელირება : [მონოგრაფია] / ზურაბ კერესელიძე, იზოლდა გაბისონია ; [რედ. ჯემალ ქირია]. - "მერიდიანი", 2011. - 175 გვ. : ნახ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 170 –175.

9789941103438

მაგნეტიზმი ფიზიკა სითხეებისა და აირების მექანიკა ზოგადად სითხეთა მოძრაობა ჰიდრომექანიკა აირების მექანიკა აეროდინამიკა პლაზმური ფიზიკა პლაზმის ფიზიკა დედამიწის მაგნიტიზმი

532.5+533.9

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას