ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сироткин, Н.

Основы линейной перспективы : Уч. пособие / Н. Сироткин. - Москва, 1965. - 50 с.

აქსონომეტრია გეომეტრია სახელმძღვ. უმაღლესი სკოლებისათვის

514.181.6 (075.8)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.