ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Справочник стандартных буквенных обозначений / Ред. Н. Парфенов. - Москва, 1946. - 157 с.

წარმოების სტანდარტები ტერმინების და ასოითი გამოსახულებების ცნობარი

658.516:303.024.3
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.