ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Исследования по теории дифференциальных уравнений и теории функций / [Ред. И. И. Ибрагимов]. - Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1965. - 166 с. : ил.

დიფერენციალური განტოლება მათემატიკა

517
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.