ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ქოქიაური, ლ.

ინტელექტუალური კაპიტალი = Intellectual Capital : მონოგრაფია / ლ. ქოქიაური ; მეცნიერ-რედაქტორი გივი გამსახურდია. - გამოცემა მე-2-ე - თბილისი : საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2013. - 397 გვ.

9789941052200

ინტელექტუალური კაპიტალი მართვა

005.96:33
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.