ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Проект типовой механической лаборатории кафедры сопротивление материалов / Сост. Ю. Н. Морозов. - Москва, 1949. - 115 с.

მასალების გამოცდა მასალათა გამძლეობა ლაბორატორიული სამუშაოები

620.1:539.4(076.5)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.