ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сборник алгоритмов и программ для решения на ЭЦВМ / Под ред. М. Г. Раппапорта. - Москва : Статистика, 1967. - 200 с. : с черт.

Библиогр. в конце статей.

Резюме на груз. и англ. яз.

მათემატიკა პროგრამირება ალგორითმები

518.5
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.