ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Трауб, Джо Фред

Общая теория оптимальных алгоритмов / Джо Фред Трауб, Хенрик Вожьняковский ; Перевод с англ. А. Г. Сухарева ; Под ред. Н. С. Бахвалова. - Москва : Мир, 1983. - 382 с. : с ил.

Резюме на груз. и англ. яз.

მათემატიკა ალგორითმების თეორია

510.51
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.