ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Семянистый, В.

Некоторые интегральные преоброзования и интегральная геометрия в пространствах постоянной кривизны / Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата физ.- мат / В. Семянистый. - Москва, 1962. - 11 с.

სიმეტრიული რიმანის სივრცეები და მათი განზოგადება

514.764.227
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.