ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Сидоров, Юрий Викторович

Лекции по теории функций комплексного переменного : [Учеб. для инж.-физ. и физ.-техн. спец. вузов] / Ю. В. Сидоров, М. В. Федорюк, М. И. Шабунин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1982. - 488 с. : ил.

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები

517.55
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.