ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Соломенцев, Е. Д.

Функции комплексного переменного и их применения / Е. Д. Соломенцев. - Москва : Высш. шк., 1988. - 166,[1] с. : ил.

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები

517.55
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.