ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Краснов, Михаил Леонтьевич

Функции комплексного переменного Операционное исчисление. Теория устойчивости / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Наука, 1981. - 303 с. : ил.

კომპლექსური ცვლადის ფუნქციები

517.53
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.