ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Свешников, Алексей Георгиевич

Теория функций комплексной переменной : [Учебник для студентов физ. специальностей ун-тов] / А. Г. Свешников, А. Н. Тихонов. - Наука, 1967. - 304 с.


Функции комплексного переменного

კომპლექსური ფუნქციის თეორია

517.2
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.