ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Данко, Павел Ефимович

Высшая математика в упражнениях и задачах : Учебное пособие для студентов высших техн. учеб. заведений. Ч. 2 / Павел Данко, Александр Попов. - Москва, 1967. - 350 с.

უმაღლესი მათემატიკა ამოცანები

517.11
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.