ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Успенский, Владимир Андреевич

Теорема Геделя о неполноте / Владимир Успенский. - Москва : Наука, 1982. - 111 с. - Популяр. лекции по математике, Вып. 57 .

მათემატიკა გოდელის თეორემა მათემატიკური ლოგიკა

510.6
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.