ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Гжегорчик, Анджей

Популярная логика : Общедоступный очерк логики предложений / Анджей Гжегорчик ; Перевод с польск. С. П. Беляева. - 3-е изд. испр. - Москва : Наука, 1979. - 111 с. 21см.

მათემატიკური ლოგიკა

517.11
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.