ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Kompas Danmark : [1991 / 92] : indeks over Danmarks industri og næringsliv. Vol. 2 : [firma informationer]. - 31. udg.,[edition] . - Forlaget Kompas, A/S, [1992] - [1512] p. ; 31 cm. - Annual - 1. udg.-

Vols. for 1979/80-<1994/95> have title: Kompass. Vols. for <1994/95-> published: Holte : A/S Forlaget Kompass Danmark.

Published in 1 vol., 1960-1968/69; in 2 vols., 1969/70-<1994/95>


Danish, English, French, German, and Spanish.

8773701319

63052026


Industries--Denmark--Directories.


Denmark--Commerce--Directories.

ინდუსტრია ინდუსტრია დანიაში კომერცია დანიაში ინდუსტრიული ცნობარი

HF3643 / .K58

380.025

050.8
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.