ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ბეჟანიშვილი, ეთერ

რამაც საფრანგეთში გამაოცა : ფრანგების იუმორი / ეთერ ბეჟანიშვილი. - [ეთნოპოლიტიკა], 2008. - 75 გვ.

მოგზაურობა საფრანგეთში

910.4(44) + 821.133.1-7
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.