ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Прикладная математика и механика :1980 : Сборник статей / Сборник науч. трудов ;Ташкентский гос. ун-т им. В. И. Ленина ; Ред. Г. Н. Салихов. - Ташкент : ТашГУ, - v.

პერიოდიკა გამოყენებითი მათემატიკა კრებულები

06
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.