ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Никольский, Николай Капитонович

Избранные задачи весовой аппроксимации и спектрального анализа / Н. К. Никольский. - Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. - 269 с. : ил. 26 см - Труды Математического института имени В. А. Стеклова/ АН СССР ; Т. 120 .

მათემატიკა აპროკსიმაცია პერიოდიკა

51(05)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.