ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Всесоюзная топологическая конференция, 6-я. Тбилиси . 1972 : Тезиси докладов / Математическая ин-т им. А. М. Размадзе. - Москва, 1972. - 151 с.

ტოპოლოგია კონგრესები კონფერენციები მათემატიკა

514.765.7
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.