ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ბაქრაძე, ვ. ი.

ქალის გული : 4 მოქმედებიანი პიესა / თხზულება ვ. ი. ბაქრაძისა. - 1926 - 86 გვ.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
კანზე: „ქართული ენა, გვ. 17. ი. გრ.“

ქართული ლიტერატურა ქართული პიესა

821.353.1-2
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.