ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ერთაწმინდელი, სეზმან, 1888-1944

სოფლის გარიჟრაჟზე : პიესა 3 სურათად / სეზმან ერთაწმინდელი. - ტფილისის პოლიტგანი, 1928 - 24 გვ.

ქართული დრამატურგია

821.353.1-2
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.