დათუკიშვილი, მალხაზ, 1956-

კრებული : (მოთხრობა, ლექსები, პოემები, მოგონებები, ნარკვევები, წერილები) / მალხაზ დათუკიშვილი (შორეთელი) ; [რედ. ვახტანგ ღლონტი]. - თბილისი : გულანი, 1992. - 264 გვ.

ქართული ლიტერატურა კრებულები

821.353.1-82

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას