ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ერისთავი, რაფიელ, 1824-1901

იგავ-არაკები სიბრძნე-სიცრუიდან / რ. ერისთავი. - [თბილისი, 1893]. -

ამონაჭერი წიგნიდან რ. ერისთავი. თხზულებანი. ტ. 1. თბ., 1893.

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ხელნაკეთ კანზე: „სულხან-საბა ორბელიანი. იგავ-არაკები „სიბრძნე სიცრუიდან“. გალექსილი რაფ. ერისთავისაგან. ამონარიდი რაფ. ერისთავის 1893 წ. დაზიანებული წიგნიდან. ი. გრ.“
წიგნის დასაწყისში: „შიგ ბევრი კორექტ. შეცდომებია. ი. გრ.“


ქართული ლიტერატურა

821.353.1-391
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.