ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

ჩხარტიშვილი, მარიამ, ისტორიკოსი, 1955−

ქართული ეთნიე რელიგიური მოქცევის ეპოქაში / მარიამ ჩხარტიშვილი. - კავკასიური სახლი, 2009. - 170 გვ. - ქართული ერთობა და მისი იდენტობა : იდეები, სიმბოლოები, პერცეპციები; ტ. 3 .

რეზიუმე ინგლ.

ქრისტიანობის ისტორია საქართველოში ქართველების მოქცევა ქრისტიანობაზე

323.1(479.22) + 94(479.22) + 2-9(479.22) + 39(=353.1)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.