ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

მუმლაძე, ტარიელ

მათემატიკა აბიტურიენტებისათვის : (ზოგადი უნარებითურთ) / ტარიელ მუმლაძე ; [რედ. ლილი გვარჯალაძე]. - 2009. - 700 გვ.

მათემატიკა აბიტურიენტებისათვის

51:37.091.212.2(479.22)
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.