ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Refine your search

Your search returned 154 results.

|
1. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : Sectio I : 2012. Sectio I : 2012.

by Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Lublin : Nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1976-Other title: Philosophia-sociologia.Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 06 U57] (2).
2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska : Sectio I : 2009.

by Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Lublin : Nakł. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1976-Other title: Philosophia-sociologia.Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 06 U57] (1).
3. Теория познания и диалектика : Учеб. пособие для вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин .

by Алексеев П.В. Петр Васильевич | Панин А.В. Александр Владимирович.

Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: patent ; Literary form: Publisher: М.: Высш. шк., 1991Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 101.8(075)] (1).
4. Курс диалектического материализма / И. Ф. Зубков;Государственный комитет СССР по народному образованию.

by Зубков, И. Ф. Иван Федорович | Государственный комитет СССР по народному образованию.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 141.82] (1).
5. Воспитать воспитателя : Над чем не работают и о чем не спорят философы / Крум Босев, [Науч. ред. и авт. предисл. канд. филос. наук М.Л. Алтайский].

by Босев, Крум.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Киев : Лыбидь, 1990Availability: No items available Lost (1).
6. Научно-философское мировоззрение марксизма / Т. И. Ойзерман; АН СССР.

by Ойзерман, Теодор Ильич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Наука , 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 101.8] (1).
7. Социальное познание: принципы, формы, функции : Сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т философии, Науч. совет "Филос. и социал. пробл. науки и техники"; [Редкол.: В. И. Куценко, И. В. Бойченко (отв. редакторы) и др.].

by Куценко, Владимир Ильич [რედაქტორი] | АН УССР, Ин-т философии.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Киев : Наук. думка, 1989Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 (1).
8. диалектический материализм основные категории и законы. / В. И. Шишкин, В. Ф. Шаповалов, И. В. Костикова, Гос. ком. СССР по народному образ. МГУ.

by Шишкин В. И | В. Ф. Шаповалов | И. В. Костикова | Костикова, Гос. ком. СССР по народному образ. МГУ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction M.: МГУ., 1990Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 101.81] (1).
9. Диалектический материализм : Указатель литературы, изданной в СССР в 1986 г. : Вып. 16 / АН СССР. Ин-т научной информации по общественным наукам.

by АН СССР. Ин-т научной информации по общественным наукам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 016:101.8(47+57)] (1).
10. Предмет и структура диалектического материализма в свете материалистического понимания истории / Ю. Ф. Бухалов.

by Бухалов, Юрий Федорович.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Харьков : Изд-во при Харьк. гос. ун-те, 1989Availability: No items available Lost (2).
11. Диалектический материализм и современная наука : Учебное пособие / Ответственный редактор А. Корщунов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Каф. философии гуманит. фак.

by Коршунов, Анатолий Михайлович [რედაქტორი] | МГУ им. М. В. Ломоносова, Кафедра философии гуманитарных факультетов.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Изд. Московского университета, 1988Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 101.81+001](075.8)] (1).
12. მეთოდური მასალები ასპირანტებისა და მაძიებლებისათვის დიალექტიკურ და ისტორიულ მატერიალიზმში / [შემდგ. : ლ. ანტონოვა, ა. გონაშვილი, ბ. კარტოზია] ; თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

by ანტონოვა, ლიუდმილა [შემდგენელი] | გონაშვილი, ა [შემდგენელი] | კარტოზია, ბონდო [შემდგენელი] | თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1987Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 141.824+101.81](072)] (1).
13. დიალექტიკური მატერიალიზმის ონტოლოგიური ასპექტები / [რედ. : ს. ავალიანი] ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ფილოსოფიის ინსტიტუტი.

by ავალიანი, სერგი [რედაქტორი] | საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ფილოსოფიის ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი : მეცნიერება, 1987Availability: No items available Lost (3).
14. დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმი : (მეთოდური მითითებები და ზოგიერთი თვალსაჩინო მასალა დაუსწრებელი სწავლების სტუდენტებისათვის) / კარლო გოგსაძე ; [რედ.: ნ. კირვალიძე] ; საქართველოს სსრ უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტრო.

by გოგსაძე, კარლო, 1929- | კირვალიძე, ნ [რედაქტორი] | საქართველოს სსრ უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების სამინისტროს უმაღლესი განათლების სამეცნოერო-მეთოდური კაბინეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი : უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 101.81+141.42](072)] (2).
15. ლოგიკური დიალექტიკური მთელის ასპექტით / თენგიზ მშვიდობაძე.

by მშვიდობაძე, თენგიზ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი : განათლება, 1987Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 101.81+162.6] (1).
16. Din istoria dialecticii marxiste / coordonatori, I. Tudosescu ... [et al.].

by Tudosescu, Ion | Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România Institutul de Filozofie.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: București : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987Availability: No items available Lost (1).
17. Fundamentos da filosofia marxista-leninista / Sob Redacção Geral do Professor F. Burlatski ; tradução de K. Asryants.

by Burlatski, F [რედაქტორი] | Asryants, K [მთარგმნელი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Moscovo : Progresso, [1987]Availability: No items available Lost (1).
18. Диалектический материализм : Указатель литературы, изданной в СССР в 1984 г. : Вып. 14 / АН СССР. Ин-т научной информации по общественным наукам.

by АН СССР. Ин-т научной информации по общественным наукам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1986Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 016:141.8] (3).
19. Диалектический материализм и естествознание : Вып. 35 : Указатель литературы изданной в СССР в 1985 г. / Академия наук СССР. Ин-т научной информации по общественым наукам.

by Академия наук СССР. Ин-т научной информации по общественым наукам.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1986Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 016:[101.8+5]] (1).
20. Диалектический материализм и медицина / Г. И. Царегородцев, В. Г. Ерохин.

by Царегородцев, Геннадий Иванович | Ерохин, В. Г.

Edition: 2-е изд., перераб. и доп.Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Медицина, 1986Availability: No items available Lost (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.