ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Your search returned 10 results.

|
1. Алгебрические структуры, возникающие в задачах популяционной генетики : Математическая логика, алгебра и теория чисел. Автореф. физико-математических наук. 01.01.06 / Нодир Бахшиллоевич Нарзиев ; [Науч.рук. Расул Ганиходжаев] ; Академия наук респ. Узбекистан ин-т математики и информационных технологий.

by Нарзиев, Нодир Бахшиллоевич | Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ташкент, 2011Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 519.6+519.21](043)] (1).
2. Классификация алгебр Лейбница малых размерностей над полем Р-адических чисел : автореферат дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Тууелбая Кадирбаевича Курбанбаева ; [Науч.рук. Расул Ганиходжаев] ; Академия наук респ. Узбекистан ин-т математики и информационных технологий.

by Курбанбаева, Тууелбая Кадирбаевича | Институт химии им. В.И. Никитина Академии наук Республики Таджикистан.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Ташкент, 2011Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 512.554.38(043)] (1).
3. სივრცით რედუქციის მეთოდები მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი ამოცანისათვის : ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი : 01.01.07 - გამოთვლითი მათემატიკა / მარიამ ავალიშვილი ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

by ავალიშვილი, მარიამ | საქარველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი, 2004Availability: No items available Lost (1).
4. ნეიტრალური ტიპის ოპტიმალური მართვის ამოცანები არაფიქსირებული საწყისი მომენტით : 01.01.08 : ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი / ნიკა გორგოძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

by გორგოძე, ნიკა [მათემატიკოსი] | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი, 2002Availability: No items available Lost (1).
5. შემოსაზღვრულობისა და კომპაქტურობის კრიტერიუმები პოტენციალის ტიპის ოპერატორებისათვის : ავტორეფერატი 01.01.01-ფიზიკა-მათ. მეცნ. დოქტორის დისერტაციის მოსაპოვებლად / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა. რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინ-ტი.

by მესხი, ალექქსანდრე | ალექსანდრე ნათიშვილის სახელობის ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 2001Availability: No items available Lost (1).
6. Исследование и численное решение некоторых задач термомагнитной диффузии : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук : (01.01.07) / И.О. Абуладзе ; Академия наук Грузинской ССР. Институт вычислительной математики им. Н.И. Мусхелишвили;

by Абуладзе, Иосиф Отарович | Академия наук Грузинской ССР | Институт вычислительной математики им. Н.И. Мусхелишвили.

Material type: Text Text; Literary form: Тбилиси, 1990Availability: No items available Lost (1).
7. Методы решения некоторых линейных задач : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. (01.01.07) / А. А. Абрамов ; АН СССР. Вычислительный центр.

by Абрамов, Александр Александрович (1926-) | АН СССР. Вычислительный центр.

Material type: Text Text Publisher: Москва : [б. и.], 1974Availability: No items available Lost (1).
8. О схемах повышенной точности метода прямых : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. (008) / В. Н. Абрашин.

by Абрашин, Вячеслав Николаевич.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Минск : [б. и.], 1969Availability: No items available Lost (1).
9. К теории движения сплошной среды с конечными деформациями : Автореферат дис., представл. на соискание учен. степени кандидата физ.-мат. наук / В. Д. Бондарь.

by Бондарь, В. Д.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Publisher: Новосибирск, 1962Availability: No items available Lost (1).
10. Некоторые вопросы устойчивости в теории автоматоческого регулирования : Автореф. соиск. учен. степени канд. физико-матем. наук / Е. Н. Березкин.

by Березкин, Е. Н.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Москва, 1955Availability: No items available Lost (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.