ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა - National Science Library Of Georgia

Refine your search

Your search returned 70 results.

|
1. A comprehensive analysis of current state and development perspectives of Russian grain sector : production efficiency and climate change impact / by Maria Belyaeva.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Halle (Saale) : IAMO, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa, 2018Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1(043)] (1).
2. სიმინდის ზოგიერთი ჰიბრიდისა და პოპულაციის ბიოლოგიური თავისებურებანი / თამარ ზარანდია.

by ზარანდია, თამარ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: თბილისი : საზოგადოება ცოდნა, 2008Availability: No items available Lost (1).
3. კოლხეთის აგრარული კულტურა / ი. მაისაია, თ. შანშიაშვილი, ნ. რუსიშვილი ; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ნიკო კეცხოველის სახელობის ბოტანიკის ინსტიტუტი ; ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი.

by მაისაია, ი | შანშიაშვილი, თ [ავტორი] | რუსიშვილი, ნ [ავტორი] | საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | ნიკო კეცხოველის სახელობის ბოტანიკის ინსტიტუტი | ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი : მეცნიერება, 2005Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.31/37(479.22)] (1).
4. აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებისათვის ძირითადი მარცვლეული კულტურების საფუძვლები : სადისერტაციო მაცნე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად / ელდარ გუგავა ; საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

by გუგავა, ელდარ, 1943- | საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction თბილისი, 1993Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1(043.3)] (1).
5. Методы оценки и формирование качества зерна / Н. С. Беркутова.

by Беркутова, Назия Султановна.

Material type: Text Text Publisher: М. : Росагропромиздат, 1991Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 633.1] (1).
6. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовых культур в США : Справ. пособие / Л. Е. Пасечнюк, В. М. Пасов, Н. С. Матвеева ; ВНИИ с.-х. метеорологии.

by Пасечнюк, Людмила Ефимовна | Пасов, Владимир Михайлович | Матвеева, Надежда Степановна | ВНИИ с.-х. метеорологии.

Material type: Text Text; Format: print Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1+635.655]:551.58(73)(035.5)] (1).
7. Средние многолетние запасы продуктивной влаги под озимыми и ранними яровыми зерновыми культурами по областям, краям, республикам и экономическим районам : Справочник : Т. 2: Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Средняя Азия / Под ред. Л. С. Кельчевской.

by Кельчевская, Людмила Сергеевна [რედაქტორი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Л. : Гидрометеоиздат, 1989Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1:551.579(035.5)] (1).
8. Договор контрактации зерновых и масличных культур / В. М. Батурин.

by Батурин, Вячеслав Михайлович.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Москва : Агропромиздат, 1988Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 633.1+633.85:338.182.3(075.8)] (1).
9. Биологическая защита зерновых культур от вредителей / Константин Е. Воронин, Валентина А. Шапиро, Александровна Пукинская .

by Воронин К. Е | Шапиро В. А | Пукинская Г. А.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction M.: Агропромиздать, 1988Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 [Call number: 633.1:632.937] (1).
10. მარცვლეული კულტურების მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია საქართველოს მთისა და მთისწინა პირობებში : სამეცნიერო შრომები / [მთ. რედ.: ო. ნათიშვილი] ; სსრკ სახელმწიფო აგროსამრეწველო კომიტეტი ; საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.

by ნათიშვილი, ო [მთავარი რედაქტორი] | სსრკ სახელმწიფო აგროსამრეწველო კომიტეტი | საქართველოს შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: თბილისი, 1988Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1(479.22)] (2).
11. Биологическая защита зерновых культур от вродителей / К. Воронин, В. А. Шапиро, Г. А. Пукинская ; Академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина ; Всесоюзный НИИ защиты растений.

by Воронин, К | Шапиро, В. А | Пукинская, Г. А | Академия сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина | Всесоюзный НИИ защиты растени.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Агропромиздат, 1988Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 633.1:632.937] (1).
12. Защита зерновых культур от грибных болезней в условиях интенсивного возделывания: Изд. 41 Обзорная информация / Бондарева В. Ю.; ГОСАГРОПРОМ СССР ВАСХНИЛ Инст. информации и технико-эконом. исследов. агропроммыш. комплекса.

by Егураздова, А. С | Инст. информации и технико-эконом. исследов. агропроммыш. комплекса.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction М. : ВНИИТЭИагропром, 1986Availability: Items available for loan: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2 (1).
13. Агротехнические и физиологические факторы повышения продуктивности зерновых : сборник научных трудов / ВАСХНИЛ, Мироновский НИИ селекции и семеноводства пшеницы им. В. Н. Ремесло ; [редкол.: Л. А. Животков (отв. ред.) и др.].

by Животков, Леонид Александрович [რედაქტორი] | Мироновский НИИ селекции и семеноводства пшеницы им. В. Н. Ремесло.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Мироновка : Миронов. НИИ селекции и семеноводства пшеницы, 1986Availability: No items available Lost (1).
14. La Castration chimique de l'orge : ses effets, et son application à la technique bulbosum d'haploïdisation / F. Devaud.

by Devaud, F.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Toulouse, 1984Availability: No items available Lost (1).
15. Die sieben Säulen der Welternährung : Herkunft, Nutzung und Zukunft unserer wichtigsten Nährpflanzen / von Heinz Brücher ; herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt am Main.

by Brücher, Heinz, 1915- | Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Frankfurt am Main : W. Kramer, c1982Availability: No items available Lost (1).
16. Empfehlungen zur Erhöhung der Getreideproduktion und zum rationellen Einsatz von Konzentraten in der Tierproduktion : beraten und bestätigt auf der Tagung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR am 22. April 1982 in Berlin.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Berlin : AdL der DDR, 1982Availability: No items available Lost (1).
17. Консервирование влажного зерна / Н. Киров, О. Божинова, Л. Недялков.

by Киров, Николай Тодоров.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва : Колос, 1982Availability: No items available Lost (1).
18. Каталог мировой коллекций мир : Вып. 304 / Сост. Д. М. Григорьева.

by Григорьева, Д. М [შემდგენელი].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Москва, 1981Availability: Items available for reference: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 1 [Call number: 016:633.1+633.11] (1).
19. ნაწ. 1 : [პურეული მავნებლები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: 1981Availability: No items available Lost (1).
20. Биология, селекция и семеноводство зерновых культур : сборник научных трудов / редкол.: Н. А. Кузьмин (отв. ред.) и др.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Каменная Степь (Воронеж. обл.) : НИИСХ ЦЧП, 1981Availability: No items available Lost (1).
Not finding what you're looking for?
Copyright © 2023 Sciencelib.ge All rights reserved.